50/GP-UBND
Chi tiết văn bản
50/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Long Sơn, địa chỉ tại Số 06 đường Voi Phục, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình khai thác, sử dụng nước mặt tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT310151467-3-20211615255440423tungct09.03.2021_10h50p42_giangld_16-03-2021-04-04-34_signed.pdf
 Trở về trang trước