4965/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4965/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Sao Mai của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai thực hiện tại xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT565496391-11-20201605664491183_(quyennd)(18.11.2020_16h11p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước