705/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
705/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng khu dân cư thôn 12, xã Xuân Du, huyện Như Thanh (giai đoạn 1) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh thực hiện tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT952368382-2-20241707206746517_(giangld)(07.02.2024_07h10p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước