1963/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1963/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hòa tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT20456900-6-20211622776315543_(giangld)(08.06.2021_16h16p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước