608/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
608/UBND-KTTC
Giao nghiên cứu, thực hiện quy định của Thông tư số 39/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT890540839-1-20211610503732490_(dinhquanghung)(13.01.2021_10h16p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước