7/TB-UBND
Chi tiết văn bản
7/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020 và ý kiến chỉ đao của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành 21/01/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb7.signed.pdf
 Trở về trang trước