67/GP-UBND
Chi tiết văn bản
67/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đông Vinh
Ngày ban hành 08/05/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp67_signed.pdf
 Trở về trang trước