49/GP-UBND
Chi tiết văn bản
49/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế và Dược phẩm Mediopharm
Ngày ban hành 25/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT370571072-2-20221645677960370_(giangld)(25.02.2022_11h22p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước