46/GP-UBND
Chi tiết văn bản
46/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) cho Chi nhánh số 01- Phòng khám Đa khoa Lam Sơn - Công ty TNHH Vàng bạc Thanh Xuân
Ngày ban hành 24/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT268436382-2-20221645504271957_(giangld)(23.02.2022_17h20p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước