84/TB-UBND
Chi tiết văn bản
84/TB-UBND
Tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm.
Ngày ban hành 18/05/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT137713840-5-20201589772384007_(chanth)(18.05.2020_13h33p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước