1116/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1116/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn NSTW năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 của các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT804476380-4-20211617609109095_(giangld)(06.04.2021_08h34p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước