14064/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14064/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3686/TTr-SYT ngày 14/9/2022
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT616385788-9-20221663662291241_(trangnt)(22.09.2022_10h14p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước