4149/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4149/QĐ-UBND
Cho phép Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Phát triển nông thôn xã Xuân Minh chuyển hình thức thuê đất tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh để sử dụng vào mục đích Trung tâm sản xuất, cung ứng mạ khay và giống cây trồng nông nghiệp
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4149.signed.pdf
 Trở về trang trước