199/TB-UBND
Chi tiết văn bản
199/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành 19/10/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT132078751-10-20201602837963183_(chanth)(19.10.2020_08h13p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước