5643/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5643/UBND-NN
Triển khai thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT360739626-4-20211619507725695_(tungct)(29.04.2021_13h53p22)_signed.pdf
 Trở về trang trước