29/KH-UBND
Chi tiết văn bản
29/KH-UBND
Kế hoạch phòng chống mua bán người năm 2019
Ngày ban hành 30/01/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh29_signed.pdf
 Trở về trang trước