117/GP-UBND
Chi tiết văn bản
117/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros
Ngày ban hành 22/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp117.signed.pdf
 Trở về trang trước