3821/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3821/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Khu thương mại và dân cư lô A-TM3 tại phường Đông Hương được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT18483480-9-20201600137788351_(quyennd)(15.09.2020_11h30p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước