4794/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4794/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 65/GP-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4794_signed.pdf
 Trở về trang trước