3994/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3994/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí thực hiện trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT39431101-10-20211633940027882_tungdt_11-10-2021-18-20-04_signed.pdf
 Trở về trang trước