8916/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8916/UBND-CN
Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu dân cư phố 6, phường Quảng Phú và dự án Khu đô thị Phú Sơn - Khu đô thị Tây Ga, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT457329836-6-20221655806074195_liemmx_22-06-2022-08-17-28_signed.pdf
 Trở về trang trước