4685/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4685/QĐ-UBND
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/11/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT252245183-11-20211637287353667trangnt20.11.2021_08h13p34_liemmx_20-11-2021-15-28-50_signed.pdf
 Trở về trang trước