20/KH-UBND
Chi tiết văn bản
20/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
Ngày ban hành 25/01/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh20_signed.pdf
 Trở về trang trước