8843/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8843/UBND-CN
Thực hiện thống nhất công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8843_signed.pdf
 Trở về trang trước