31/GP-UBND
Chi tiết văn bản
31/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH nông nghiệp Golden Goat (có địa chỉ tại thôn Giăng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 04/04/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT313829503-4-20231680505428914tungct04.04.2023_08h54p41_giangld_04-04-2023-08-59-27_signed.pdf
 Trở về trang trước