1130/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1130/QĐ-UBND
Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 05 người nộp thuế (là doanh nghiệp, tổ chức)
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT326431196-4-20211617693281803tungct07.04.2021_10h44p43_thinv_07-04-2021-10-57-08_signed.pdf
 Trở về trang trước