72/2007/NQ-HĐND72
Chi tiết văn bản
72/2007/NQ-HĐND
Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống lúa, ngô chịu hạn cho các xã miền núi tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành 25/07/2007
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq72.doc
 Trở về trang trước