4967/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4967/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr¬ường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp của Công ty cổ phần GT Phúc Đức thực hiện tại xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT255188301-11-20201605665303088_(quyennd)(18.11.2020_16h36p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước