7164/UBND-TD
Chi tiết văn bản
7164/UBND-TD
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 95/TTr-SNN&PTNT ngày 18/5/2023.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT500223379-5-20231684889628778_(tungct)(25.05.2023_08h05p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước