108/GP-UBND
Chi tiết văn bản
108/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc đối với Công ty TNHH Một thành viên Trường Tuấn
Ngày ban hành 25/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT330087009-8-20231692668669213trangnt23.08.2023_17h22p59_giangld_25-08-2023-16-09-40_signed.pdf
 Trở về trang trước