8053/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8053/UBND-NN
Giao góp ý hồ sơ dự thảo Đề án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lãnh thổ Việt Nam”
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT21361608-6-20211623207611070_(tungct)(09.06.2021_16h30p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước