8914/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8914/UBND-CN
Khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các dự án chưa bố trí quỹ đất 20% (hoặc bố trí không đủ) để xây dựng nhà ở xã hội
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT83123741-6-20221655717715149_(trangnt)(22.06.2022_08h03p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước