45/GP-UBND
Chi tiết văn bản
45/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá cát kết, sét kết làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ sản xuất gạch men xã Xuân Khang, huyện Như Thanh đối với Công ty TNHH Khai thác và Chế biến khoáng sản liên doanh Việt Nhật
Ngày ban hành 19/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT1227859-4-20241712799652393_(giangld)(18.04.2024_08h06p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước