15238/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
15238/UBND-KTTC
Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15238.signed.pdf
 Trở về trang trước