176/KH-UBND
Chi tiết văn bản
176/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Ngày ban hành 23/10/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh176_signed.pdf
 Trở về trang trước