3589/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3589/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật sự, giai đoạn 2016 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT548415374-9-20211631506661152hoangmc13.09.2021_15h07p26_tuandm_14-09-2021-07-49-28_signed.pdf
 Trở về trang trước