57/GP-UBND
Chi tiết văn bản
57/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam (có trụ sở tại Khu công nghiệp Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam) được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ hoạt động của Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT941435323-4-20211618301885445tungct14.04.2021_14h26p38_giangld_23-04-2021-04-31-33_signed.pdf
 Trở về trang trước