1115/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1115/QĐ-UBND
Đóng cửa mỏ cát tại xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH Năm Dũng
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT704900891-4-20211617512315168_(giangld)(06.04.2021_08h33p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước