14461/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14461/UBND-THKH
Giao khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng 12 trạm y tế xã
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT879168498-10-20201602646192214_(trangnt)(15.10.2020_07h20p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước