1895/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1895/QĐ-UBND
Về việc ban hành Đề án “Phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện đông người, phức tạp trong Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024 - 2030”
Ngày ban hành 13/05/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT650528970-5-20241714981670136_tuandm_11-05-2024-09-35-52_signed.pdf
 Trở về trang trước