14534/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14534/UBND-THKH
Giao giải quyết đề nghị của Công ty TNHH GSH Thanh Hóa tại Đơn xin gia hạn số 87/Đ-GSH ngày 27/9/2022
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT86758814-9-20221664423024079_(hoangmc)(30.09.2022_07h39p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước