4994/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4994/QĐ-UBND
Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT693674700-11-20201605670774079_liemmx_19-11-2020-10-05-37_signed.pdf
 Trở về trang trước