83/GP-UBND
Chi tiết văn bản
83/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) (BVĐK huyện Thiệu Hóa)
Ngày ban hành 24/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT999761953-7-20231689847336162_(giangld)(24.07.2023_09h24p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước