1874/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1874/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Lĩnh II, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/05/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT638292466-5-20241715066970406thanhnv09.05.2024_11h18p43_liemmx_10-05-2024-08-23-44_signed.pdf
 Trở về trang trước