3688/UBND-CN
Chi tiết văn bản
3688/UBND-CN
Chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3688.signed.pdf
 Trở về trang trước