139/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
139/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH S&D chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn để thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT339403133-1-20211610304917626_giangld_11-01-2021-19-07-47_signed.pdf
 Trở về trang trước