130/TB-UBND
Chi tiết văn bản
130/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB KHu kinh tế Nghi Sơn tại hội nghị bàn về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng
Ngày ban hành 24/07/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb130_signed.pdf
 Trở về trang trước