4392/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4392/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Vĩnh yên quản lý tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc để UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 28/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4392.signed.pdf
 Trở về trang trước