1815/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1815/QĐ-UBND
Thu hồi đất của UBND phường Quảng Hưng tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa để phục vụ dự án xây dựng Mở rộng kho tàng, bến bãi bốc dỡ hàng hóa - Bến thủy nội địa
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT70381847-5-20201590112336319chanth22.05.2020_08h59p55_quyennd_22-05-2020-09-10-56_signed.pdf
 Trở về trang trước