8462/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8462/UBND-THKH
Giao tham mưu chủ trương đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng SOHA phường Hải An, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT64236727-6-20201593080161010_(thinhnd)(26.06.2020_16h34p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước